Qerko jako finanční služba je osvobozená od DPH.

Qerko je pouze identifikovaná osoba, tzn. není plátcem DPH. To znamená, že služby, které Vám poskytuje jsou pro Vás ve stejném režimu jako od neplátce DPH.

Fakt, že má firma přidělené DIČ rozhodně automaticky neznamená, že je plátcem DPH. DIČ má přidělené úplně každá obchodní společnost, a znamená to, že je registrovaná k dani z příjmu.