Vypořádání transakcí a výpisy:

Každý pracovní den posíláme hromadnou platbu na bankovní účet obchodníka. Hromadná platba zahrnuje částky hrazené uživateli aplikace ponížené o poplatky. Obchodník vždy obdrží e-mail, který obsahuje rozpis transakcí. Jednou měsíčně odesíláme souhrnné vyúčtování.

Účtování o přijatých platbách:

K dennímu výpisu transakcí je možné přistupovat podobně jako k bankovnímu výpisu, slouží k zaúčtování denních převodů na váš bankovní účet. Účtování o poplatcích z plateb má obdobný charakter jako účtování o bankovních poplatcích. Tyto poplatky jsou dle zákona č. 235/2004 Sb. o o dani z přidané hodnoty § 51 osvobozeny od DPH.

Příklad, jak to lze zaúčtovat:

Do výnosu zaúčtujete tržbu dle pokladního systému a odvedete DPH a pohledávku na účet 315 (Ostatní pohledávky), podle výpisu z Qerko.

Připsání částky na účet od Qerko je úhradou pohledávky 221/315

Poplatek Qerka pak na 568/315, nebo 518/315

alternativně:

lze počkat až na bankovní výpis a podle něj rozúčtujete úhradu pohledávky (315) a poplatek na nákladový účet