Pokud host tvrdí, že zaplatil a v pokladním systému vidíte platbu jako neuhrazenou, vyžádejte si účtenku z aplikace Qerko od zákazníka. 

Zákazník vždy dostane účtenku o proběhlé platbě na email a do aplikace (Účtenky se nachází v sekci Profil - Účtenky). Pakliže se zákazník nedokáže prokázat účtenkou, platba neproběhla a zaplaceno není. V takovém případě mu aplikace ukázala, že platba se nepovedla:

  • z nedostatku finančních prostředků
  • platební karta expirovala (například má novou kartu a v Qerku ještě nevyměnil)
  • banka zamítla z jiných důvodů
  • platbu pokladní systém nepřijal - v takovém případě se může vytvořit dočasná blokace na účtu zákazníka. Ta mu však v takovém případě bude okamžitě zrušena (zrušení blokace trvá v závislosti na bance většinou několik minut, max hodin).

Zjednodušeně, jestli máte pochybnosti o proběhlé platbě, zeptejte se zákazníka, zda má v aplikaci účtenku o této platbě. Pokud ji nemá, platba se nepovedla a případná blokace mu bude zrušena. A zákazník musí útratu zaplatit buď opět Qerkem nebo jinou platební metodou.